Thư Viện Ngôn Tình » Đại mạc Thương Lang (Tập 1) » Đại mạc Thương Lang (Tập 1) | Chương 51 [END]

Đại mạc Thương Lang (Tập 1) | Chương 51 [END]

Phần kết

Vào giây phút đó, tôi gật đầu đồng tình với ý kiến của Vương Tứ Xuyên.

Hai tiếng sau, chúng tôi đến được phòng chiếu phim. Dưới sự giúp đỡ của Mã Tại Hải, chúng tôi khởi động được máy chiếu phim. Cùng với sự chuyển động của cuộn phim, trên màn hình bắt đầu hiện ra các hình ảnh.

Kì thực, đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết rằng quyết định lúc đó của mình có đúng hay không nữa. Tôi chỉ biết rằng, rất nhiều năm sau, hễ nghĩ đến những gì chúng tôi đã được xem lúc đó, tôi vẫn còn lạnh sống lưng.

Bình luận

Bình luận