Thư Viện Ngôn Tình » Lực cơ học của tình yêu » Bạn yêu mến Tiểu Long Nữ nào nhất?

Bạn yêu mến Tiểu Long Nữ nào nhất?

Tiên nữ áo trắng bay bay. Dưới đây là gif về ba nàng Tiểu Long Nữ (Thần điêu hiệp lữ) Lưu Diệc Phi, Lý Nhược Đồng và Trần Nghiên Hy. Bạn thấy sao?

http://ww4.sinaimg.cn/bmiddle/6628711bgw1elzca8pywng20b4057qv7.gif

http://ww4.sinaimg.cn/bmiddle/6628711bgw1elzca3q0n8g206x05016b.gif

http://ww1.sinaimg.cn/bmiddle/6628711bgw1elzcab7qogg20aa054npd.gif

[Nguồn: Tin tức sách truyện phim ảnh của GR]

Bình luận

Bình luận