Thư Viện Ngôn Tình » Khi em mơ về anh » Khi em mơ về anh | Lời cuối

Khi em mơ về anh | Lời cuối

Khi em mơ về anh – Lời cuối

Từ đầu đến cuối, “tôi” cũng không biết liệu Lục Gia Xuyên đã từng thích tôi chưa?

Bạn nghĩ sao?

Đây là tình yêu đơn phương của một người hay chỉ là một sự hiểu lầm?

Tôi nghĩ rằng, cuộc sống luôn luôn có rất nhiều lời nói chưa bao giờ được thốt ra để rồi hối tiếc, thực tế luôn trêu ngươi như vậy.

Tôi nghĩ rằng cuộc sống luôn luôn có rất nhiều lời vì không bao giờ thực hiện cho mở hối tiếc, thực tế luôn luôn là không đạt yêu cầu.

Tôi hi vọng, trong cuộc sống chúng ta có thể dũng cảm hơn và hối tiếc ít hơn.

HẾT.

Bình luận

Bình luận