Thư Viện Ngôn Tình »Ngôn Tình Dân Quốc

Ngôn Tình Dân Quốc

  • Kinh thành về đêm Kinh thành về đêm
    Chap Mới : Chương 3

    KINH THÀNH VỀ ĐÊM Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo Thể loại: dân quốc, tranh đấu Độ dài: chưa rõ Chuyển ngữ: TVNT Biên tập: Iris Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Giới thiệu Kinh thành về đêm, bách tính dưới đèn. “Anh ta nói, ta đến đây vì núi, vì biển, vì để lấy lại từng tấc […]