Thư Viện Ngôn Tình »Ngôn Tình Gia Đấu

Ngôn Tình Gia Đấu

  • Khom lưng Khom lưng
    Tác Giả :
    Chap Mới : Chương 20

    Khom lưng Tác giả: Bồng Lai Khách Độ dài: 171 chương Thể loại: trọng sinh, xuyên không Chuyển ngữ:  Team Tặc Biên tập: Tặc Gia, Tiểu Sên  Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Thoạt đầu… mưu sĩ tâm phúc Công Tôn Dương của Yên Hầu[1] Ngụy Thiệu khuyên hắn hãy cưới con gái của kẻ thù: “Ba đời Kiều […]